Fotografia jest najbardziej przejrzystym medium sztuki opracowanym lub odkrytym przez człowieka.
Clement Greenberg

Zobacz najnowsze produkty